De begroting

De begroting is goedgekeurd met als aanpassing het amendement die wij samen met de CU-SGP hebben ingediend om ons niet rijk te rekenen met een bijdrage van het Rijk voor de jeugdzorg voor 2022 en 2023 die nog niet is toegezegd.

Als gemeente Noordoostpolder werken we op vele zaken wat de jeugdzorg betreft al samen met onze buurtgemeenten. De aanpassingen die de minister wil zullen dus voor ons niet veel impact hebben. 

Ook voor bijvoorbeeld beschermd wonen wat per 2021 ingaat moeten wij die keuze nog gaan maken. Hierbij moeten wij goed kijken wat beter en verstandiger is om lokaal te doen en wat we als Flevoland gezamenlijk blijven doen.