Nieuws

Geweldige verkiezingsuitslag. Bedankt!

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen hebben we als GroenLinks Noordoostpolder 2 zetels behaald! We zijn ontzettend blij dat we de komende jaren door kunnen werken aan een duurzame en sociale samenleving. Iedereen die op ons heeft gestemd heel erg bedankt!

Lees verder

Getekend filmpje energietransitie GroenLinksNop 2018

Hoe word de Nop fossielvrij

Voor GroenLinksNop is de energietransitie een topprioriteit. We helpen graag om klimaatverandering op te lossen. Lokaal gebeurt het, ook in de Noordoostpolder

Wil je weten wat volgens ons de grote uitdaging is? Kijk dan ons zelf getekende filmpje

Verkiezingsfilmpje GroenLinks Nop 2018

Verkiezingsfilmpje 2018

Kijk hier ons verkiezingsfilmpje!

 

GroenLinks wil:

 • Een duurzame toekomst: een groene gemeente, gebruik van aardgas afbouwen en fossielvrij worden
 • Een eerlijke kans voor iedereen: we willen in de Noordoostpolder welvaart eerlijk verdelen, armoede en schuldproblemen aanpakken
 • Een zorgzame gemeente: goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle inwoners van de Noordoostpolder
 • Een gemeente die goed luistert: bewoners worden actief betrokken en belemmeringen worden weggenomen

  Motie over gasloze bedrijfsgebouwen aangenomen

  Tijdens de raadsvergadering van afgelopen maandag is onze motie 'gasloze bedrijfsgebouwen' met ruime meerderheid aangenomen.

  Wij zijn van mening dat we er écht werk van moeten maken om stap voor stap te stoppen met het gebruik van aardgas. De grote uitdaging is om de warmtevoorziening van alle bestaande gebouwen te veranderen. Daarom vinden we dat zoveel mogelijk moet worden voorkomen dat er nog nieuwe gebouwen op het gas worden aangesloten. Bij nieuwe woningen, zoals in Emmelhage, kiezen we er inmiddels voor om deze gasloos te realiseren. Maar voor nieuwe bedrijfsgebouwen geldt dit nog niet.

  Lees verder

  Schaliegasverzet na 7 jaar voorbij!

  Minister Wiebes van economische zaken heeft laten weten dat er in Nederland niet naar schaliegas gaat worden geboord. Goed nieuws! Vanaf 2010 zou er in de Noordoostpolder naar schaliegas geboord gaan worden, vergunningen waren afgegeven en het boorbedrijf stond te popelen om te beginnen. Onze lijsttrekker Hylke Hekkenberg nam het initiatief om boringen naar schaliegas tegen te houden. Na 7 jaar actie voeren is dat nu gelukt!

  Lees verder