Bijeenkomst van GroenLinks met Corinne Ellemeet

over de zorg en het verdwijnen van de spoedeisende zorg in Lelystad.

Het was een goede bijeenkomst waarbij iedereen zijn verhaal kon meegeven aan Corinne voor de minister.

Vanuit de Noordoostpolder hebben wij meegegeven dat vooral de reistijd naar het ziekenhuis onze grootste zorg is en dat goed openbaar vervoer voor ons van levensbelang is. Ook hebben wij aangegeven dat veel van de zorgtaken gedaan moeten worden door vrijwilligers en dat we daar heel zuinig op moeten zijn. Vrijwilligers zijn bijzonder belangrijk in onze maatschappij, maar de grens is bijna bereikt met wat de vrijwilligers allemaal aankunnen, heb hier oog voor.