Uitgelicht

Wij zijn trots op de bijdrage die we tot nu toe hebben geleverd in de gemeenteraad. We hebben verschillende successen behaald die een bijdrage leveren aan een groene en sociale Noordoostpolder. Een deel van de onderstaande punten hebben we samen met de PvdA bereikt, waarmee we 4 jaar hebben samen gewerkt. Hierbij heeft onze lijsttrekker Hylke Hekkenberg zich nadrukkelijk gericht op het versnellen van de energietransitie.
 

Duurzame energie:

 • Er zijn zonnepanelen gelegd op gemeentehuis, gymzalen, sporthallen en gemeentewerf
 • Er komt een Gemeentelijke zonneweide van 3 hectare
 • Noordoostpolder heeft zich Schaliegasvrij verklaard en verzet zich tegen (proef)boringen
 • Er wordt ruimte geboden aan zonneweiden, biovergisting en kleine windmolentjes
 • De gemeente heeft bij het Rijk gepleit voor een ambitieus klimaatakkoord
 • Er komen twee snellaadstations langs de A6
 • De ‘Zonnekaart’ en ‘Energie in beeld’ zijn aangeschaft
 • Er is een subsidie geweest op zonnepanelen voor bewoners
 • De duurzaamheidslening is verruimd door toevoeging van postcoderoosprojecten
 • De eerste gemeentelijke gebouwen worden van het gas gehaald
 • De gemeente gaat aan de slag met het gasvrij maken van de Noordoostpolder
 • Geen gasleidingen meer in nieuwbouwwijken

 

Sociaal:

 • De gemeente pleit er bij het Rijk voor om meer vluchtelingen op te vangen
 • Er komt een taalplan om analfabetisme tegen te gaan en integratie te verbeteren
 • We hebben samen met andere partijen de discussie over softdrugs aangewakkerd
 • Er wordt nadrukkelijk ingezet op de vorming van kindcentra
 • Nadrukkelijk aandacht gevraagd voor vorming van goed armoedebeleid

 

Divers:

 • In dorpen en wijken worden vaste, kleurrijke, onderhoudsarme planten aangelegd
 • De gemeente heeft haar bedenkingen over TTIP richting het ministerie geuit
 • Meer ruimte voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap bij woningbouw
 • Woningbouwplannen voor de dorpen zijn goed afgestemd met de dorpsbelangen
 • Opnieuw aandacht gevraagd voor aanleg van de Zuiderzeelijn

 

Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. We hopen dan terug te keren in de raad, zodat we door kunnen gaan met het in praktijk brengen van onze idealen!